Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân

Siêu âm thai 4D

Phòng Khám Đa khoa tốt nhất Đà Nẵng - Thiện Nhân, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật cao